Wolkom yn de Afûk webwinkel

Winkelwein:

0 produkten - € 0,00
Jo winkelwein is leech.

0

Koproer

Koproer

Auteur: Eppie Dam
€ 15,00

Snel Overzicht

Koproer - Eppie Dam
In kar út de gedichten nei 2000 / Een keuze uit de gedichten na 2000
OF

Details

Koproer
gedichten fan Eppie Dam

In kar út de gedichten nei 2000 / Een keuze uit de gedichten na 2000

Eppie Dam (De Pomp, 1953) skreau santjin bondels tusken hunker en huver. Besiele poëzy op ’e grins fan it ferdraachlike. Koproer is in twatalige seleksje út syn wurk fan nei de iuwwiksel. Gjin omkear of in brek mei it ferline, mar de dichter dolde wol djipper en boarre sa noch ûnferwachte lagen oan.

Eppie Dam (Kollumerpomp, 1953) schreef zeventien bundels tussen hunker en huiver. Bezielde poëzie op de grens van het verdraaglijke. Koproer is een tweetalige selectie uit zijn werk van na de eeuwwisseling. Geen ommekeer of een breuk met het verleden, maar de dichter groef wel dieper en boorde zo nog ongedachte lagen aan.

Frysk en Nederlânsk, paperback, 80 siden, útjouwerij Bornmeer

Oanfoljende ynformaasje

ISBN 9789056154165.

Ek fan dizze auteur