Wolkom yn de Afûk webwinkel

Winkelwein:

0 produkten - € 0,00
Jo winkelwein is leech.

0

Romans en literatuer

Fryske literatuer, boeken, roman, Friese literatuur

Eksimplaren 1 oant 15 fan yn totaal 379

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • Roaster  List 

  1. It sinfol bestean - Boek fan de Moanne novimber

   Normale prijs: € 19,50

   Special Price € 14,50

   Nij
  2. Zwerven in Fryslân - varen, fietsen en wandelen

   Zwerven in Fryslân - varen, fietsen en wandelen

   Zwerven in Fryslân - varen, fietsen en wandelen recreatieschap marrekrite Mear ynformaasje
   € 10,00
   Nij
  3. Mijn Mata Hari : Hanneke Boonstra

   Mijn Mata Hari : Hanneke Boonstra

   Mijn Mata Hari : Hanneke Boonstra Mear ynformaasje
   € 22,50
   Nij
  4. Reinke In lytse skiednis fan in grutte frou

   Reinke In lytse skiednis fan in grutte frou

   Reinke - In lytse skiednis fan in grutte frou Neeltje Bonnema Mear ynformaasje
   € 12,50
  5. Libben en dea neffens Jelke Bos

   Libben en dea neffens Jelke Bos

   Libben en dea neffens Jelke Bos Satiryske roman Trinus Riemersma mei prakkesaasjes labrador Jelke Bos opnij útbrocht Mear ynformaasje
   € 14,50
   Nij
  6. Geen honinck soet sonder bitter gal - Brieven van Agatha, jonkvrouwe Van Groot Terhorne te Beetgum

   Geen honinck soet sonder bitter gal - Brieven van Agatha, jonkvrouwe Van Groot Terhorne te Beetgum

   Geen honinck soet sonder bitter gal Brieven van Agatha, jonkvrouwe Van Groot Terhorne te Beetgum Geertsje Kingma & Sieger Rodenhuis Mear ynformaasje
   € 17,50
  7. Famke famke - Ale S. van Zandbergen

   Famke famke - Ale S. van Zandbergen

   Famke famke - Ale S. van Zandbergen Mear ynformaasje
   € 22,50
   Nij
  8. Koproer

   Koproer

   Koproer - Eppie Dam In kar út de gedichten nei 2000 / Een keuze uit de gedichten na 2000 Mear ynformaasje
   € 15,00
   Nij
  9. De reuzen wurde wekker

   De reuzen wurde wekker

   De skiednis fan de Ierde en de minske is neffens Akky van der Veer hiel oars gien as ús altyd foarholden is en yn dit boek fertelt se oer har syktocht nei it antwurd op algemien minskike fragen oer bestean en ûntstean

   Yn dit boek besiket Akky van der Veer (1943) al ûndersykjende- en skriuwendewei antwurd te finen op algemien minsklike fragen lykas: Wêrta binne wy op Ierde? Wêrom is der safolle gaos en lijen yn dizze wrâld? Wat kinne wy der meielkoar ta bydrage om de needsaaklike balâns tusken ljocht en tsjuster, tusken goed en kwea, werom te krijen?

   Net troch de kop yn it sân te stekken, is har stelling. Mar troch moedich te wêzen en de fiergeande manipulaasjes fan de PTB (Powers That Be), dêr’t wy yn finzen sitte, ûnder eagen te sjen en reewillich te wêzen dêr wat tsjin te dwaan. ‘Allinne as wy wekker wurde út in al tûzenen jierren duorjende sliep en einlings beseffe wa’t en wat wy fan oarsprong binne, kinne wy ússels wer befrije,’ skriuwt se yn it earste haadstik.

   Akky van der Veer wol mei De reuzen wurde wekker har nije ynsichten graach mei de lêzer diele. De skiednis fan de Ierde en de minske is neffens har hiel oars as ús altyd foarholden is. Dochs wol se mei klam sizze dat wat foar har ‘wier’ wurden is, dat foar oaren net sa hoecht te wêzen: ‘Elk minske hat rjocht op syn/har eigen wierheid.’

   Om har eigen syktocht te stypjen en foar de lêzer oannimlik te meitsjen, hat se achter yn dit boek safolle mooglik boarnen opneamd, yn de foarm fan ferwizings nei literatuer, websiden, fideo-ynterviews en Youtube-filmkes. Wa’t dat wol, kin dêrom sels ek op ûndersyk gean.

   Formaat     145x210x22 mm
   Aantal pagina's     245
   Auteur     Akky van der Veer

   Mear ynformaasje
   € 17,50
  10. Kurvend oer de kromten - Friese Sportgedichten

   Kurvend oer de kromten - Friese Sportgedichten

   Kurvend oer de kromten - Friese Sportgedichten Een poëtisch rondje langs de sportvelden Mear ynformaasje
   € 14,95
  11. Koade

   Koade

   Koade Diel 3 út de searje Firalen Kathy Reichs Mear ynformaasje
   € 22,50
   Nij
  12. Wêzen, gedichten Janna van der Meer

   Wêzen, gedichten Janna van der Meer

   Wêzen, gedichten Janna van der Meer Mear ynformaasje
   € 12,50
  13. Ventoux Bert Wagendorp
   € 10,00
   Nij
  14. Master fan alle ringen. Diel 1 It selskip fan de Ring

   Master fan alle ringen. Diel 1 It selskip fan de Ring

   Master fan alle ringen. Diel 1 It selskip fan de Ring Oerset troch Liuwe Westra Mear ynformaasje
   € 35,00
  15. Marije Roorda- In spantou om 'e tiid

   Marije Roorda- In spantou om 'e tiid

   Marije Roorda- In spantou om 'e tiid Mear ynformaasje
   € 12,00

  Eksimplaren 1 oant 15 fan yn totaal 379

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • Roaster  List