Wolkom yn de Afûk webwinkel

Winkelwein:

0 produkten - € 0,00
Jo winkelwein is leech.

0

Dichtbondels

Eksimplaren 1 oant 15 fan yn totaal 104

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • Roaster  List 

  1. Wa kin skiede fan in freon - gedichten en wurden fan treast

   Wa kin skiede fan in freon - gedichten en wurden fan treast

   Wa kin skiede fan in freon - gedichten en wurden fan treast Gerda van der Wijk Mear ynformaasje
   € 9,95
   Nij
  2. Poetic Potatoes/Poetry in Potato Bags

   Poetic Potatoes/Poetry in Potato Bags

   Fjouwertalige útjefte fan gedichten út Fryslân en Malta

   fepakt yn in moaie, op maat makke ierappelsek (salang't der foarried is) Mear ynformaasje
   € 5,00
   Nij
  3. Het metrum van de voetstap /The Metrical Footstep - Poëzieroute Leeuwarden

   Het metrum van de voetstap /The Metrical Footstep - Poëzieroute Leeuwarden

   Alle gedichten tot nu toe / All the poems to date

   (meartalich) Mear ynformaasje
   € 10,00
   Nij
  4. Famke fan snie - gedichten

   Famke fan snie - gedichten

   Famke fan snie - Paul van Dijk Gedichten Mear ynformaasje
   € 15,00
   Nij
  5. Hingje net alle klean op deselde kapstôk / Hang niet alle kleren aan dezelfde kapstok

   Hingje net alle klean op deselde kapstôk / Hang niet alle kleren aan dezelfde kapstok

   Hingje net alle klean op deselde kapstôk / Hang niet alle kleren aan dezelfde kapstok gedichten fan Tsead Bruinja Mear ynformaasje
   € 18,50
   Nij
  6. Twintig liefdes een Saudade/Tweintich leafdes in Saudade

   Twintig liefdes een Saudade/Tweintich leafdes in Saudade

   Twintig liefdes een Saudade/Tweintich leafdes in Saudade Syds Wiersma Mear ynformaasje
   € 15,00
  7. Koarde fan 'e tiid - beart oosterhaven

   Koarde fan 'e tiid - beart oosterhaven

   Koarde fan 'e tiid - beart oosterhaven Mear ynformaasje
   € 12,00
  8. Zwerven in Fryslân - varen, fietsen en wandelen

   Zwerven in Fryslân - varen, fietsen en wandelen

   Zwerven in Fryslân - varen, fietsen en wandelen recreatieschap marrekrite Mear ynformaasje
   € 10,00
  9. Koproer

   Koproer

   Koproer - Eppie Dam In kar út de gedichten nei 2000 / Een keuze uit de gedichten na 2000 Mear ynformaasje
   € 15,00
  10. Kurvend oer de kromten - Friese Sportgedichten

   Kurvend oer de kromten - Friese Sportgedichten

   Kurvend oer de kromten - Friese Sportgedichten Een poëtisch rondje langs de sportvelden Mear ynformaasje
   € 14,95
  11. Wêzen, gedichten Janna van der Meer

   Wêzen, gedichten Janna van der Meer

   Wêzen, gedichten Janna van der Meer Mear ynformaasje
   € 12,50
  12. Marije Roorda- In spantou om 'e tiid

   Marije Roorda- In spantou om 'e tiid

   Marije Roorda- In spantou om 'e tiid Mear ynformaasje
   € 12,00
  13. Oan dy tinke

   Oan dy tinke

   Oan dy tinke Sipke de Schiffart Mear ynformaasje
   € 15,00
  14. As de dize brekt / Als de ochtend gloort

   As de dize brekt / Als de ochtend gloort

   As de dize brekt / Als de ochtend gloort Marije Haaima-Hoekstra / Paul Hekstra Mear ynformaasje
   € 15,00
  15. Het vaderpaard / It faderpaard - Tsjêbbe Hettinga

   Het vaderpaard / It faderpaard - Tsjêbbe Hettinga

   Het vaderpaard / It faderpaard – Alle gedichten Tsjêbbe Hettinga Mear ynformaasje
   € 49,99

  Eksimplaren 1 oant 15 fan yn totaal 104

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • Roaster  List