Wolkom yn de Afûk webwinkel

Winkelwein:

0 produkten - € 0,00
Jo winkelwein is leech.

0

Fryske Akademy

Eksimplaren 1 oant 15 fan yn totaal 39

 • 1
 • 2
 • 3
 • Roaster  List 

  1. De Vrije Fries 2017

   De Vrije Fries 2017

   De Vrije Fries 2017 Jaarboek Koninklijk Fries Genootschap voor Geschiedenis en Cultuur sinds 1839 Mear ynformaasje
   € 19,50
   Nij
  2. Genealogysk Jierboek 2017

   Genealogysk Jierboek 2017

   Genealogysk Jierboek 2017 Mear ynformaasje
   € 35,00
  3. De Friese volkslegers tussen 1480 en 1560

   De Friese volkslegers tussen 1480 en 1560

   De Friese volkslegers tussen 1480 en 1560 Auteur: J.A. Mol Mear ynformaasje
   € 35,00
  4. It Beaken, jiergong 78, nûmer 1/2 - 2016

   It Beaken, jiergong 78, nûmer 1/2 - 2016

   Erasmus en de Friezen, Friezen en Erasmus Mear ynformaasje
   € 17,50
  5. Oudfriese Oorkonden - Oebele Vries

   Oudfriese Oorkonden - Oebele Vries

   Oudfriese Oorkonden - Oebele Vries Vijfde deel Mear ynformaasje
   € 17,50
  6. De Vrije Fries deel 96, 2016

   De Vrije Fries deel 96, 2016

   De Vrije Fries deel 96, 2016 Jaarboek, uitgegeven door het Koninklijk Fries genootschap voor geschiedenis en cultuur en de Fryske Akademy Mear ynformaasje
   € 17,50
  7. Genealogysk jierboek 2016

   Genealogysk jierboek 2016

   Genealogysk Jierboek 2016 Mear ynformaasje
   € 29,50
  8. Fryske Akademy - Three hundred years building history

   Fryske Akademy - Three hundred years building history

   Fryske Akademy - Three hundred years building history Mear ynformaasje
   € 29,90
  9. Fryske Akademy - trije iuwen bouskiednis

   Fryske Akademy - trije iuwen bouskiednis

   Fryske Akademy - trije iuwen bouskiednis Mear ynformaasje
   € 29,90
  10. Sjongenderwize

   Sjongenderwize

   Sjongenderwize In bondel fan 86 lieten foar sjongstim en piano Mear ynformaasje
   € 2,50
   Oanbieding
  11. Philologia Frisica Anno 2014

   Philologia Frisica Anno 2014

   Philologia Frisica Anno 2014 Mear ynformaasje
   € 27,50
  12. De Vrije Fries 2015 - nûmer 95

   De Vrije Fries 2015 - nûmer 95

   De Vrije Fries 2015 - nûmer 95 Mear ynformaasje
   € 17,50
  13. genealogysk jierboek 2015

   Genealogysk Jierboek 2015

   Genealogysk Jierboek 2015 Mear ynformaasje
   € 29,50
  14. Genealogysk Jierboek 2014
  15. Snååk Frasch
   € 19,00

  Eksimplaren 1 oant 15 fan yn totaal 39

 • 1
 • 2
 • 3
 • Roaster  List